PARTNERZY MERYTORYCZNI

Jesteśmy dumni ze współpracy nad programem muzealnym z wielu rządowymi i pozarządowami organizacjami z całego swiata. Jesteśmy wdzięczni za ich pomoc i wsparcie.

IPN

Instytut Pamięci Narodowej, Rzeczpospolita Polska

Office for War Veterans and Repressed Persons

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rzeczpospolita Polska

Association of Military & Civilian Borderlands Settlers

Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych, Rzeczpospolita Polska

National Digital Archives

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Rzeczpospolita Polska

Polish Institute and Sikorski Museum (England)

Instytut i Muzeum im.gen Sikorskiego, Londyn, UK

Hoover Institution at Stanford University

Instytut Hoovera ( Stanford University , USA)

Pilsudski Institute (USA)

Instytut Piłsudskiego (USA)

Federation of Poles in Great Britain (England)

Zwiąyek Polaków w Wielkiej Brytanii, UK

Association of Poles from India

Stowarzyszenie Polaków w Indiach

Terytorium Terror - Memorial Muzeum reżimów totalitarnych, Lviv

„Terytorium Terror”

Memorial Muzeum reżimów totalitarnych, Lviv