en pl

O wystawie

SPONSOR

Projekt ten został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

PODZIĘKOWANIA DLA KOMBATANTÓW

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim weteranom 2 Korpusu Polskiego, którzy wzięli udział w niniejszym projekcie. Dziękujemy bardzo za poświęcony przez Państwa czas, zgodę na nagranie Państwa wspomnień, podzielenie się z nami zdjęciami oraz dokumentami, a także korektę końcowych materiałów.

PODZIĘKOWANIA DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Pragniemy podziękować i wymienić poniżej wszystkie osoby wspierające nas przy realizacji tego projektu poprzez zbieranie i opracowywanie materiałów archiwalnych, przygotowywanie tekstów biograficznych, nagrywanie i obróbkę wywiadów, tłumaczenie tekstów:

Biografia weterana Osoby uczestniczące w pracach Nagrywający wywiad Tłumaczenie
ANDERS Irena Renata (NB 1) Krystyna Szypowska, Aneta Hoffmann Joanna i Piotr Perczyńscy Aneta Hoffmann
BATOR Edward Krystyna Szypowska Krystyna Szypowska Maciej Domaradzki
BEGIN Menachem Claire Turenne-Sjolander, Menachem Begin Archives (Israel), i Krystyna Szypowska n/a Maciej Domaradzki
FIJAŁ Edwarda Krystyna Szypowska, Henry Sokołowski Marcin Lewandowski
GARLICKI Andrzej Krystyna Szypowska Krystyna Szypowska Katarzyna Dubowska
GONDEK Zbigniew Krystyna Szypowska, Henry Sokołowski Marcin Lewandowski Aneta Hoffmann
GRADOSIELSKA Danuta Elzunia Olsson, Krystyna Szypowska Artur Niewęgłowski Maciej Domaradzki
KOZŁOWSKA Halina Krystyna Szypowska Agata Manikowska Maciej Domaradzki