en pl

Początki

Mikołaj i Olena Jarosiewicz z dziećmi Darią, Tatianą i małym Anatolem, 1911 r.  Źródło:  Domena publiczna.rodziłam się, jako Irena Renata Jarosiewicz 12 maja 1920 r. w Bruntál (niedaleko Ołomuńca) w Czechosłowacji. Obecnie Bruntál zlokalizowany jest niedaleko zachodnich granic kraju morawsko-śląskiego na Śląsku Czeskim. Mój ojciec, Mikołaj, był Rusinem i księdzem unickim. Irena z mamą.  Źródło:  Internet. Moja mama, Olena z domu Nizankowska, pochodziła z polskiej rodziny ziemiańskiej. W pięciu ostatnich pokoleniach rodziny taty byli księża uniccy. Unici uznają zwierzchnictwo papieża, ale utrzymują obrządek bizantyjski i pozwalają księżom żenić się.

Miałam troje starszego rodzeństwa : 2 siostry – Darię i Tatianę oraz brata Anatola, a także młodszego brata Stefana.

Irena w szkole we Lwowie.  Źródło:  Internet. Jesienią 1939 r. wielu artystów z zachodnich części Polski przyjechało do okupowanego przez Sowietów Lwowa, uciekając tym samym od inwazji niemieckiej. Pośród nich był sławny Henryk Wars. Gwidon Borucki przedstawił mnie Henrykowi Warsowi – ówczesnemu kierownikowi big bandu Lwowski Tea Jazz, który przyjął mnie do zespołu. Moje życie odmieniło się niemalże jednej nocy i z tą grupą stopniowo zyskałam sławę w polskim świecie artystycznym. Wtedy właśnie zaczęłam używać mojego scenicznego pseudonimu Renata Bogdańska.

Wczesna kariera Ireny Renaty we Lwowie.  Źródło:  Domena publicznaW roku 1926 moja rodzina osiedliła się we Lwowie, gdzie uczęszczałam do szkoły powszechnej, gimnazjum i rozpoczęłam naukę śpiewu i gry na fortepianie w Lwowskim Instytucie Muzycznym. Moja mama była doskonałą pianistką, a jej brat grał na szeregu instrumentów. To wpłynęło w znacznym stopniu na moim zainteresowanie podjęciem kariery muzycznej.