Indeks: 2. Korpus

2 CorpsIndeks biograficzny żołnierzy 2 Korpusu jest projektem Fundacji Kresy-Syberia rospoczęty w 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i ma na celu zebranie jak największej liczby biogramów żołnierzy 2 Korpusu czy to ze źródeł archiwów polskich i zagranicznych, czy też bezposrednio od weteranów i ich rodzin. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami posiadanymi przez Państwa danymi, dodając profil do ściany pamięci lub edytując istniejący profil.  Mamy nadzieję, że w ten skromny sposób przypomnimy całosciowe losy poszczególnych żołnierzy „Armii tułaczy”.

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.