Profil - Krzysztofiak Ryszard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Doświadczenie wojenne

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Wywiady w Sali Wspomnień
Foto (2)
Drawing
Showing how he hid under a train carriage in 1946 to come back to Poland
Ryszard
14 year old soldier in Berling\\\'s Army