Profil - Cendrowska (Kapera) Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Wywiady w Sali Wspomnień
Foto (3)
early_days_in_uk

in_uk_1960s

interview 2012