Profil - Dargacz Franciszek 

Doświadczenie wojenne