Profil - Deihołos Stanisław 

Doświadczenie wojenne