Profil - Dobrodumow Eugeniusz 

Doświadczenie wojenne