Profil - Dolewski Zdzisław 

Doświadczenie wojenne