Profil - Drożejko Apolinary 

Doświadczenie wojenne