Profil - Drzewoszewski Józef 

Doświadczenie wojenne