Profil - Dudkiewicz Bertoid 

Doświadczenie wojenne