Profil - Dobosz Wasyl

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne