Profil - Dmochowski Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne