Profil - Dobry Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne