Profil - Drymler Mordochaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne