Profil - Dubla Wiesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne