Profil - Dworaczyński Wilhelm

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne