Profil - Dadacz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej