Profil - Daszkiewicz Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej