Profil - Daszkiewicz-Kepisz Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej