Profil - Dawidowicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej