Profil - Dąbkowski Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej