Profil - Dąbrowski Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej