Profil - Dąbrowski Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej