Profil - Delmański Delmanowicz Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej