Profil - Demieńczuk Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej