Profil - Dercz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej