Profil - Dębiak Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej