Profil - Dębski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej