Profil - Długołęski Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej