Profil - Dobosz Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej