Profil - Dobrzański Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej