Profil - Dobrzański Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej