Profil - Dolgorski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej