Profil - Doliński Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej