Profil - Dominiak Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej