Profil - Downar-Zapolski Remigiusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej