Profil - Drążkiewicz Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej