Profil - Drotlew Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej