Profil - Drozd Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej