Profil - Drożdż Wojciech

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej