Profil - Drużyłowski Edward

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej