Profil - Dudek Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej