Profil - Dudzicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej