Profil - Dułkowski Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej