Profil - Durakiewicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej