Profil - Durski-Trzaska Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej