Profil - Dusiecki Rudomin Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej